KLASSIEKE HOMEOPATHIE

DE BRON VAN NATUURLIJKE GENEZING EN TRANSFORMATIE


Klassieke homeopathie:
 • is een natuurlijke, holistische, geneeswijze. Dat wil zeggen dat wordt voorgeschreven op het totale beeld van de persoon, samen met de klacht of ziekte.
 • Met klassieke homeopathie wordt de oorzaak van ziekte en klachten aangepakt en het herstelvermogen van het lichaam aangespoord tot genezing.
 • De kracht van de juiste homeopathische remedie is als een unieke sleutel die de deuren opent naar een genezing op maat. Gelijkend aan het oplossen van een intrigerende puzzel, waarbij elk symptoom een aanwijzing is om het diepste wezen van jouw gezondheid te begrijpen.
 • Een homeopathische behandeling bestaat uit meerdere consulten en regelmatig contact tussen de consulten door.
 • Bij alle homeopathische consulten draait het natuurlijk om jouw klacht/ziekte maar meer nog om wie jij bent als persoon. Jij als persoon met al je gewoontes en kwaliteiten speelt in de differentiatie van het juiste middel een grote rol.
 • Klassieke Homeopathie is dus maatwerk en doordat een eerste homeopathische behandeling helemaal op jou wordt afgestemd duurt deze daarom ongeveer een uur á anderhalf uur.
 • In deze tijd word de basis gelegd en probeer ik zoveel mogelijk over jou te weten te komen. Ik stel vragen over de klacht waarmee je komt maar ook over eventuele erfelijke belastingen, medicatiegebruik, eerder doorgemaakte ziekten e.d. maar daarnaast stel ik vragen over wie jij bent, waar je van houdt of juist niet van houdt, wat je hebt meegemaakt en hoe je daarmee om bent gegaan enz. enz. …
 • Na dit eerste consult stel ik een behandelplan op en beraad ik mij over het homeopathische geneesmiddel dat bij jou en jouw klacht past. Deze word óf direct meegegeven of later toegestuurd.
 • Tot het volgende consult houden we contact zodat, waar nodig, kan worden bijgestuurd, dit gaat meestal per telefoon of per email.
 • Na het eerste consult volgt er, na een aantal weken, altijd een vervolg consult om te evalueren hoe het met jou is en bepalen we aan de hand van het opgestelde behandelplan het verdere verloop. Mogelijk blijven we op hetzelfde middel , mogelijk wordt hetzelfde middel qua potentie(sterkte) verhoogd en mogelijk wordt er een nieuw homeopathisch geneesmiddel voorgeschreven.
 • Afhankelijk van de klacht kan een probleem óf vrij snel opgelost zijn of heeft het wat meer tijd nodig en volgen er mogelijk meerdere consulten.
Bij welke klacht?
Om je een idee te geven van de mogelijkheden van een homeopathische behandeling volgen hieronder enkele voorbeelden van aandoeningen die in mijn praktijk met goed resultaat behandeld zijn.
Ik wil hierbij opmerken dat klassieke homeopathie niet op een ziekte(beeld) voorschrijft maar op het totaalbeeld van de persoon.
Wanneer jouw klacht er niet bij staat, wil dit niet zeggen dat deze niet behandeld kan worden.
  
Andere vormen van Homeopathie waarmee ik werk 

Inspiring Homeopathy (2009)
Grondlegger is Arts/Homeopaat Tinus Smits. Inspiring Homeopathy is een 'lagen' methode. Tijdens zijn praktiserende jaren ontdekte Dr. Tinus Smits de vele lagen waarop klachten kunnen ontstaan en dat het belangrijk was om te achterhalen op welke laag de klacht actief was en behandeling nodig had.

 
CEASE Therapie (2009)

Tevens van Dr. Tinus Smits waarbij ik zo dankbaar ben dat ik nog les van hem heb mogen krijgen voordat hij stierf. CEASE staat voor Complete Elimination of Autistic Spectum Expression, een wat verouderde term maar ik gebruik deze term nog steeds uit respect voor een groot man. CEASE therapeuten elimineren onbalansen in het systeem, aangebracht door bijvoorbeeld vaccinaties, medicatie, gifstoffen enz, door de bewuste stoffen te ontstoren op de wijze ons door Tinus geleerd. 

Predictive Homeopathy (2019 - 2020)


Uitgangspunt is de Klassieke Homeopathie volgens Dr.Hahnemann maar verder uitgewerkt door de grondlegger dr. Prafull Vijayakar en verbonden aan de huidige kennis van de fysiologie en pathologie. Dr. Vijayakar heeft laten zien dat deze manier van homeopathie in staat is zeer zware pathologie te genezen. In Nederland wordt deze manier van Homeopathie gedoceerd door Klassiek Homeopaat Richard Kersten